Каталог

Важная информация

Артикул: 72006
72006 Pst 1/72 Самоходная установка Ису-122с

704р.

Артикул: 72030
72030 Pst 1/72 Артиллерийский тягач М-30/З?С-6

704р.

Артикул: 72031
72031 Pst 1/72 Тягач с пушкой Д- 1 / З&С-42

704р.

Артикул: 72072
72072 PST 1/72 Специальный автомобиль З&С-12

704р.

Артикул: 72017
72017 Pst 1/72 Танк Кв-2

704р.

Артикул: 72021
72021 Pst 1/72 Автомобиль Бз-35

704р.

Артикул: 72022
72022 Pst 1/72 Автомобиль Studebaker Us6 Cargo (models U3/U4)

704р.

Артикул: 72025
72025 Pst 1/72 Танк Кв-1с

704р.

Артикул: 72026
72026 Pst 1/72 Танк Кв-8с

704р.

Артикул: 72067
72067 PST 1/72 Танк Т-44М

1280р.

Артикул: 72001
72001 Pst 1/72 Танк Ис-1

726р.

Артикул: 72011
72011 PST 1/72 Грузовой автомобиль З&С-5

726р.

Артикул: 72019
72019 Pst 1/72 Автомобиль З&С-6

726р.

Артикул: 72012
72012 Pst 1/72 Танк Кв-1

726р.

Артикул: 72043
72043 PST 1/72 Бензозаправщик БЗ-35С

726р.

Артикул: 72044
72044 Pst 1/72 Автомобиль Gmc Ccw/cckw 353

726р.

Артикул: 72046
72046 PST 1/72 Танк Т-55

726р.

Артикул: 72056
72056 Pst 1/72 Автомастерская M-16/US6

726р.

Артикул: 72061
72061 Pst 1/72 Танк Кв-220-2

726р.

Артикул: 72029
72029 PST 1/72 Автомобиль З&С-5Б

726р.

Артикул: 72057
72057 Pst 1/72 Автомобиль Small Arms Repair M-7/GMC

908р.

Артикул: 72023
72023 PST 1/72 Автомобиль Parm-1 Field Repair Truck

908р.

Артикул: 72024
72024 Pst 1/72 Автомобиль Parm-2 Field Repair Truck

908р.

Артикул: 72035
72035 PST 1/72 Танк КВ-1С (образца 1942 г.)

908р.

Артикул: 72007
72007 Pst 1/72 Самоходная установка Ису-152-1

908р.

Артикул: 72014
72014 Pst 1/72 Танк Кв-1б

908р.

Артикул: 72016
72016 Pst 1/72 Танк Кв-1э

908р.

Артикул: 72074
72074 PST 1/72 Z&s-44 Ambulance

908р.

Артикул: 72077
72077 PST 1/72 Грузовой автомобиль ММ (1941)

908р.